U bevindt zich op: HomeOnderwerpenStaatsexamens NT2

Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2)

De staatsexamens Nederlands als tweede taal zijn examens Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van de staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

De staatsexamens NT2 bestaan sinds 1992. Sinds de start heeft inmiddels bijna een kwart miljoen anderstalige (jong-)volwassenen deelgenomen aan de staatsexamens NT2. Het diploma NT2 is een opstap naar opleiding en werk.

Het CvTE is verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van de staatsexamens NT2. De opgaven worden gemaakt door Cito en Bureau ICE; DUO organiseert de afname. Het Steunpunt Staatsexamens NT2/ITTA biedt informatie en advies over de examens.

De staatsexamens NT2 bestaan uit twee examenprogramma’s waarvan de kandidaat, afhankelijk van zijn niveau, er één kan kiezen: Programma I of Programma II.

Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op mbo-niveau of om een beroepsopleiding op dit niveau te volgen. Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau. Het is niet verplicht eerst examen te doen in Programma I om examen te kunnen doen voor Programma II.

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. De overheid heeft bepaald welke referentieniveaus voor welk schooltype gelden. Het referentiekader voor de taalniveaus maakt gebruik van de opbouw en beschrijvingen van het Europees referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK).

De ERK-niveaus B1 en B2, het niveau van Programma I en Programma II van het staatsexamen NT2, blijken volgens onderzoek vergelijkbaar met de niveaus 2F en 3F van het referentiekader taal en rekenen. Kandidaten die slagen voor de staatsexamens NT2 hebben een taalniveau dat correspondeert met het betreffende referentieniveau Nederlandse taal.

Over de staatsexamens NT2 is een voorlichtingsfilm gemaakt waarin alle stappen van het staatsexamen NT2 worden uitgelegd.

Voor inhoudelijke informatie over de staatsexamens NT2, adressen van taalaanbieders, informatie voor kandidaten, werkgevers en docenten:

Voor praktische zaken, aanmelden en betalen:

Hebt u een vraag over aanmelding, betaling, certificaten of het diploma NT2?

Stel uw vraag aan DUO, die de examens organiseert: nt2@duo.nl / 050 - 599 89 33.