U bevindt zich op: HomeOnderwerpenStaatsexamens NT2

Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2)

Is Nederlands niet uw moedertaal en leert u op latere leeftijd Nederlands? Met een diploma Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) kunt u laten zien dat u voldoende Nederlands kent om in Nederland te kunnen werken of studeren. U kunt een diploma Staatsexamen NT2 ook gebruiken voor inburgering en voor het aanvragen van naturalisatie (een Nederlands paspoort) of een permanente verblijfsvergunning. 

Er zijn twee examenprogramma’s. U kiest een van deze programma’s:

  • Programma I, op taalniveau B1/2F, als u wilt werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4. 
  • Programma II, op taalniveau B2/3F, als u wilt werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit.

Aanmelden voor een examen doet u via de website van DUO. U kunt examen doen in Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam en Zwolle. Dat kan (bijna) elke week.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt. U kunt een cursus of examentraining doen of zelf studeren. U kunt ook voorbeeldexamens gebruiken.

Een examen bestaat uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. De examens Luisteren en Spreken doet u op een computer. Het examen Schrijven doet u voor een deel op de computer en voor een deel op papier. Bij het examen Lezen leest u de teksten in een boekje en beantwoordt u de vragen op de computer.

Gaat u examen doen? Houd dan rekening met de regels voor examen doen. Hebt u examen gedaan? Ongeveer vijf weken na het examen krijgt u de uitslag. De uitslag is ‘voldoende’ of ’onvoldoende’.  U krijgt een certificaat voor elk examen waar u ‘voldoende’ voor hebt gehaald. Als u alle examens in een keer haalt, krijgt u een diploma. U kunt een onderdeel dat u niet haalde herkansen. Als u alle onderdelen hebt gehaald kunt u de (vier) certificaten bij DUO inwisselen voor het Diploma NT2.

Hebt u een vraag over aanmelding, betaling, certificaten of het diploma NT2?

Stel uw vraag aan DUO, die de examens organiseert:  nt2@duo.nl   / 050 - 599 89 33.

Neem dan contact op met het Steunpunt staatsexamens NT2/ITTA: info@itta.uva.nl / 020 525 38 44.